Abc-boekje

Kleuterschool : De Holm

 

Oude Antwerpse baan 141 - 2800 Mechelen

 

Tel : 015/20.25.58

 

Abc-boekje

Het abc van de Holm!

 

Dit is een belangrijk en praktisch document voor de ouders.

 

Hierin staan zowel enkele afspraken als praktische tips.

 

Veel leesplezier!!

 

 

A: Avondbewaking en voorbewaking.

 

Onze school opent om 08u15 (de voorbewaking vanaf 07u00 in de hoofdschool).

 

De kleuters worden verwelkomd aan de deur en om 08u40 starten onze lesjes.

 

Vermijdt te laat komen, anders mist uw kind de inleiding van de dag!

 

Onze schooldag eindigt om 15u05.

 

Op woensdag om 12u15.

 

Voor ouders die niet tijdig aanwezig kunnen zijn is er opvang in de grote school 'de Baan'.

 

 

Indien uw kind langer moet nablijven, dient u gebruik te maken van de naschoolse opvang! (zie verder)

 

 

B: Belangrijke mededelingen

 

Deze worden meegedeeld tenzij mondeling ofwel opgeschreven (in het heen- en weerschriftje)

of op het raam (aan de ingang).

 

 

C: Chocolade en snoepgoed

 

Chocolade of koeken met chocolade kunnen niet in de kleuterschool!

 

Op school wordt niet gesnoept.

 

Wilt u toch iets extra meegeven, hou het dan bij een droge kinderkoek, een stukje fruit of een boterhammetje meer.

 

D: Drank

 

Er worden geen drankjes meegebracht van thuis!

 

Alle kleuters krijgen water tijdens de speeltijden en bij hun middageten.

 

 

Op deze manier vermijden we uitgelopen of omvergegooide drankjes, met als resultaat plakkerige boekentassen, vuile vloer en meubilair en ondergemorste vriendjes.

 

Uit ervaring weten wij dat voor de meeste kleutertjes een klein drankbrikje of busje nog teveel is en gieten wij dagelijks meer dan de helft weg!

 

 

E: Eten op school

 

10u20: een stukje fruit of een droog koekje.

 

12u15: Middageten: Kleuters die op school eten brengen hun boterhammen in een brooddoos mee. Zet de naam van uw kleuter hier duidelijk op.

 

Aluminiumfolie kan NIET op school!

 

14u05: een stukje fruit of eventueel nog een boterham.

 

Al wat uw kleuter niet opeet gaat terug mee naar huis zodat u kan nagaan wat u kleuter die dag gegeten heeft.

 

 

F: Fruit

 

Alle dagen voorzien wij vers fruit voor onze kleuters waarvoor u dan 4 euro per maand dient te betalen.

 

Samengevat kost een gezonde maand (4 weken) op school u (gemiddeld) 12 euro en hoeft u geen andere zaken meer aan te kopen.

 

 

F: Foto

 

In elke klas is er een aanwezigheidskalender.

 

Daarom vragen wij dat alle kleuters in het begin van het schooljaar een (pas) foto meebrengen.

 

 

G: Geld

 

Elke eerste maandag van de maand wordt er betaald voor drank en fruit.

 

De week voordien zal het juiste bedrag voor de volgende maand u worden meegedeeld.

 

Mogen wij vragen om dit steeds op de gevraagde betaaldagen te doen, zodanig dat wij het administratieve werk kunnen beperken! Stop het gepaste geld samen met de ontvangen rekening in een envelop of portemonnee in de boekentas.

 

 

H: Hulp op school

 

Tijdens de middagbewaking worden de juffen bijgestaan door juf Cindy

 

Op maandag en dinsdag komt juf Jenny (kinderverzorgster) ons helpen.

 

 

I: Informatie

 

Onze kleuters zullen regelmatig informatie meekrijgen.

 

Gelieve deze aandachtig te lezen zodat onze samenwerking vlot kan verlopen.

 

 

 

K: Klaspop

 

 

Elke klas heeft een klaspop.

 

Die doet alles met de kleuters en gaat overal mee naar toe.

 

In de visjesklas is dat Jules.De eendjesklas heeft Kwekkie de eend en in de kikkerklas is dit Oscar de kikker.

 

 

 

K: Kledij

 

Zorg voor makkelijke kleding want het is de bedoeling dat uw kleuter zelf leert om kleding aan- en uit te doen. Wij leren de kleuters om zelfstandig naar het toilet te gaan maar met broeksriem, moeilijke knopen, e.d. is dit een onmogelijke taak.

 

Jassen, mutsen, sjaals en wanten moeten getekend zijn.

 

Je kan van kleuters niet verwachten dat ze alle kledij herkennen.

 

In de winter liefst wanten kopen die vasthangen met een touwtje in de jas.

 

Handschoenen krijgen kleuters nooit alleen aan en vragen veel tijd om aan te doen!

 

 

 

M: Middagpauze

 

De middagpauze is van 12u15 tot 13u15. De poort gaat terug open om 13u00!

 

Kleuters die een ganse dag op school blijven, krijgen ’s middags de gelegenheid om wat te rusten.

 

Indien uw kleuter nog niet zindelijk is tijdens het slaapmoment, gelieve dan aan de juf enkele pampers te bezorgen.

 

Voor dit slaapmoment brengt de kleuter ook een eigen kussentje (met naam erop!) mee dat makkelijk schoongemaakt kan worden. (met wasbare kussensloop)

 

 

 

M: Medicatie

 

Indien uw kleuter medicatie nodig heeft en dit moet innemen tijdens de schooluren vragen wij hiervoor een doktersattest.

 

Zonder attest mogen wij geen medicatie verschaffen aan uw kleuter!

 

 

 

N: Naschoolse opvang

 

Naschoolse opvang wordt georganiseerd door onze hoofdschool. Oude Antwerpsebaan 92

 

 

 

 

O: Onthaal en afscheid

 

Kleuters worden vanaf 08u15 aan de deur onthaald door de kleuterjuffen.

 

Gelieve het afscheid kort te houden om problemen met huilende kleuters te beperken!

 

’s Middags en ’s avonds wachten de ouders buiten tot de juf uw kleuters geroepen heeft.

 

De juffen zijn op dit moment beschikbaar voor vragen en informatie.

 

 

P: Pictogrammen

 

Alle kleuters kiezen in hun klasje een pictogram (afbeelding van een dier, bloem, voorwerp,…)

 

Dit pictogram vervangt hun naam en ga je terugvinden aan de kapstok, op tekeningen,…

 

Kleuters leren zo vrij snel welke dingen van hen zijn!

 

 

 

R: Reservekledij

 

De kleuters van de eendjes- en visjesklas moeten een zak hebben met reservekledij! Deze zak blijft in de klas.

 

Wat zit hierin?

 

een lange broek, een onderbroek, een t-shirt, een trui en een paar kousen.

 

 

Op alles staat hun naam!

 

Als je kleuter vuile kledij mee naar huis brengt, geef dan aub de volgende dag een nieuwe voorraad mee.

 

Wij hebben een kleine voorraad reservekledij op school.

 

Als je kleuter deze gebruikt, gelieve alles dan zo vlug mogelijk gewassen en gestreken terug te bezorgen!

 

 

 

S: Schooltas

 

Let er bij de aanschaf van een schooltas op dat uw kind deze eigenhandig kan openen.

 

Zorg dat de schooltas duidelijk gemerkt is.

 

 

 

T: Turnen

 

Onze allerkleinsten hebben 2 uurtjes turnen per week in de zaal van de Holm.

 

De oudere kleuters trekken naar de turnzaal in de grote school.

 

Wanneer uw kleuter turnen heeft, zorg dan voor gemakkelijke kleding zodat ze goed kunnen bewegen.

 

(deze dagen zullen bij het begin van het schooljaar worden meegedeeld)

 

 

U: Uitstappen

 

Aangezien de kleuters in de Holm vrij jong zijn en het vervoer moeilijk te regelen valt, worden uitstappen beperkt.

 

Indien het klasje van uw kleuter toch op uitstap gaat, zal dit meegedeeld worden via een briefje of nota op het raam of in hun schriftje.

 

 

 

V: Verjaardag

 

In de klas wordt de verjaardag van uw kleuter gevierd. Dit gaat volgens een vast ritueel.

 

Ouders kopen een boek voor de klas.

 

Geschikte boeken zijn reeds geselecteerd in de boekenhandel ‘Pardoes’ op de IJzerleen te Mechelen.

 

Dit boek wordt samen met alle vriendjes voorgelezen, uitgediept en er wordt ook rond gewerkt.

 

Tot slot krijgt dit boek een speciale plaats in het klasje.

 

Dit is voor elke kleuter een echte belevenis!

 

 

Mogen wij u daarom vragen om geen pakjes met uw kleuter mee te geven.

 

Veel goedkoper en super gezond!

 

Indien u als ouder toch iets wil meebrengen, geef dan een cake mee op de dag dat de verjaardag gevierd wordt.

 

 

W: Wagen

 

Let er steeds op om je kleuter op een veilige manier te vervoeren!

 

Achteraan en klikvast!

 

Laat hen uitstappen langs de kant van het voetpad.

 

Voor onze school bevindt zich een zebrapad, gelieve uw wagen hierop niet te parken. Dit voor de veiligheid van de andere weggebruikers.

 

 

Z: Zindelijkheidstraining

 

Zoals ieder wel weet, dienen kleuters zindelijk te zijn wanneer ze naar school komen. De juf kan niet heel de dag door broeken verversen.

 

Ongelukjes kunnen gebeuren, maar kleuters die niet zindelijk zijn, zijn zeer belastend voor de ganse klasgroep!

 

 

Bij problemen of vragen kan u ons altijd aanspreken of telefoneren

Wanneer uw kind ziek of afwezig is, kan u steeds telefonisch verwittigen.

 

De Holm: (015) 20.25.58

 

Laten we ons samen aan de afspraken houden, herlees dit document af en toe, zo gaan we allen een prettig schooljaar tegemoet!!!

 

Groetjes van het schoolteam:

 

 

juffen Inge, Katja, Dominique, Shari, Cindy en Jenny.